Zoek projecten

CSAR begeleidt veel projecten die allemaal verschillende fases van het ontwerp en bouwproces doormaken. Om een helder overzicht te geven van de door ons gemaakte ontwerpen en de daaruit gerealiseerde projecten maken we op deze website een onderverdeling in schetsontwerpen, gerealiseerde projecten en ontwerpen die voor het programma Huizenjacht zijn gemaakt.


CSAR heeft de Bouwbundel ontwikkeld om particuliere bouwprocessen inzichtelijk te maken. De eerste fase van de Bouwbundel is het Schetsontwerp. In deze fase wordt een 3D ontwerp gemaakt waarin de mogelijkheden worden verkend op basis van het door de opdrachtgever geschetste programma van eisen en het bijbehorende budget.

CSAR streeft ernaar om het totale proces voor de opdrachtgever te begeleiden. Juist het begeleiden van het gehele traject tot en met de oplevering zorgt ervoor dat de uitgangspunten uit het schetsontwerp optimaal worden vertaald naar het eindresultaat.

CSAR werkt mee aan het programma Huizenjacht van SBS6. Thijs geeft advies over diverse ontwerpvraagstukken tijdens de items “Huizenjacht” en “Advies op Maat”. Tevens wordt een aantal bijzondere projecten van CSAR getoond in het item “Droomhuis”.