Contractvorming

Tijdens de onderhandelingsfase zullen wij onze ervaring met betrekking tot het bouwproces inzetten om tot een scherpe prijs te komen voor de aanbesteding van het project.

De werkzaamheden die csar voor u verricht zijn:

  • Het doen van een gemotiveerd voorstel omtrent de wijze van aanbesteden en, zo nodig, omtrent de uit te nodigen aannemers
  • Het verkrijgbaar stellen van het bestek met bijbehorende staten en tekeningen
  • Het, zo nodig, uitnodigen van gegadigden tot het doen van een inschrijving of een prijsaanbieding
  • Het in ontvangst nemen van de inschrijvingen of aanbiedingen, het opmaken van het proces-verbaal van aanbestedingen en het adviseren van de opdrachtgever omtrent de gunning van het werk.
  • Het voeren van prijsoverleg met de aannemer