Bouwvoorbereiding

Het DO ligt ten grondslag aan de uiteindelijke uitwerking in materialen en uitstraling van het ontwerp op dusdanige wijze dat een gedegen begroting kan worden gemaakt door één of meerdere aannemers. Hiervoor zullen de tekeningen worden uitgewerkt tot bouwtekeningen met een bijbehorende omschrijving van de te gebruiken materialen en bouwmethoden. Tijdens de uitwerking zal overleg kunnen plaatsvinden met een externe adviseur op bouwkundig en installatie technisch gebied. De kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een begroting hiervan zal vooraf worden opgesteld.

De werkzaamheden die csar voor u verricht zijn:

  •  Vervaardigen voorbereidingstekeningen
  • Vervaardigen technische specificatie
  • Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties
  • Raming van de bouwtijd
  • Vaststellen van de definitieve financiële uitgangspunten