Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zal in overleg met de aannemer op tweewekelijkse basis een vergadering plaatsvinden op de bouw om te controleren of er naar bouwplanning en tekening wordt gewerkt. Tevens zullen wij tijdens de bouw ter beschikking staan voor onverwachte situaties en het vinden van oplossingen hiervoor. De werkzaamheden die csar voor u verricht zijn:

  • Het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomst
  • Het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk
  • Het controleren op de hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van de door de aannemer of anderen vervaardigden productietekeningen en dergelijke
  • Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd aan de hand van de door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren algemene en zo nodig meer gedetailleerde werkplannen
  • Het controleren van termijnrekeningen van de aannemer en het maken van betalingsmandaten
  • Het houden van bouwvergaderingen en het maken van verslagen daarvan
  • Lijst met tekortkomingen die in de onderhoudstermijn alsnog moeten worden gemaakt, restpuntenlijst
  • Proces-verbaal van oplevering en overzicht garanties
  • Het controleren van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever ter zake